Politica de confidențialitate - AutoCMB
Menu

Politica de confidențialitate

Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Îți mulțumim pentru interesul față de compania și produsele noastre. Când intri într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințezi informațiile tale.

Consideram ca protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental al tău si ne angajam sa ne dedicam toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele tale in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Scopul documentului de fata este acela de a te informa in mod corect cu privire la modul, scopul in care aceste date sunt colectate, prelucrate, perioada pe care sunt păstrate aceste date, modalitățile de exercitare a drepturilor individuale precum si informații legate de scopul secundar al procesării, dacă datele vor fi prelucrate într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate de către operatorii asociați.

Aceasta Politică de Confidențialitate poate suferi oricând modificări și actualizări, pentru a reflecta fidel modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Ce categorii de date cu caracter personal tratam

In general colectam si stocam date direct de la dumneavoastră astfel încât sa aveți controlul direct asupra lor.

Dacă plasați o comanda puteți adăuga: numele, adresa, tipul masinii dvs., telefon. Prin oferirea acestor date iți dai consimțământul liber exprimat și în mod neechivoc ca toate datele tale cu caracter personal sa fie in baza noastra de date, cu respectarea stricta a prevederilor legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Conform interesului legitim stipulat in GDPR, menționăm ca motivele pentru care avem nevoie de aceste date sunt: experiență de navigare de calitate, comerțul online, transmiterea ofertelor noastre pe email si a mesajelor de marketing si publicitate, organizarea de concursuri, etc

Putem deasemenea colecta date privind comportamentul tău in timpul vizitarii siteului AutoCMB pentru a va personaliza experiența online sau prezentarea unor oferte personalizate. NU colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile incluse in GDPR ca si categorii speciale. NU ne dorim sa colectam sau prelucram date ale minorilor.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție după finalizarea unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Datele dumneavoastra sunt stocate intern si pot fi distribuite doar magazinelor din grupul partener Autogroup.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru

AutoCMB încearcă prin toate mijloacele sa monitorizeze si sa limiteze accesul angajaților săi direct la baza de date dar nu este răspunzător pentru reaua intenție a acestora sau sustragerea bazei de date de către aceștia in timpul programului, lucru considerat abuziv si pentru care aceștia sunt pasibili de pedepse penale si desfacerea contractului de munca si plata unor daune interese.

AutoCMB colectează informații si le prelucrează in date statistice despre ce pagini accesați in interiorul site-ului AutoCMB inclusiv adresa IP de la care vizitati siteul autocmb.ro

AutoCMB folosește cookie-uri ca si metoda de a imbunatati activitatea sa si experiența online a utilizatorilor sai. Ce sunt cookiurile si ce cookie-uri folosim? Vezi aici.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum 60 de zile. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de răspuns la solicitarea dvs.